SGK Teşvikleri 2020

Özel işletmeler çalışan sayılarına bakılmaksızın her ay sigortalarını yatırdıkları personelleri için hak ettikleri sgk teşviklerinden faydalanabilirler.

Küçük veya büyük ölçekli işletmeler çalışan sayılarına bakılmaksızın her ay sigortalarını yatırdıkları personelleri için sigorta primlerinde teşvik, destek ya da indirimlerden faydalanabilirler. Bu teşviklerden yararlana firmalar;

1- Kamu kuruluşu değil “özel sektör işvereni” olması,

2- Yasal süre içerisinde tahakkuk eden sigorta primlerini ödemesi,

3- Yasal süre içerisinde aylık prim ve hizmet belgelerini vermesi,

4- Gecikme cezası/zammı ve idari para cezaları borcunun bulunmaması,

5- Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,

6- Bir önceki yıl çalıştırdığı personel ortalamasının üzerinde istihdam yaratması gerekir.

Sigorta Primi Teşvikleri

1. Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar için 5 Puan

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 1. Fıkrasının (i) bendi – 2013/30 Sayılı Genelge
uyarınca;
Bu teşvik yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere, yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalılar için uygulanan bir indirimdir. Teşvik kapsamında; genel sağlık sigortası primleri işveren hissesinin 5 puanlık kısmı, Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Şartlar:

1- Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı

2- Primler yasal süresi içinde ödenmeli

3- Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı

4- Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı

5- Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli

6- Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı

7- Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı

2. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İçin 5 Puanlık İndirim:

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 1. Fıkrasının (ı) bendi 2008/93 – 2009/139 – 2011/45 Sayılı Genelgeler uyarınca;

Bu teşvik kapsamında özel sektör işverenleri, sigortalı çalışanlarının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin işveren hissesinde, 5 puanlık indirimden yararlanır.

Şartlar:

1- Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı

2- Primler yasal süresi içinde ödenmeli

3- Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı

4- Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı

5- Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli

6- Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı

7- Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı

3. İlave 6 Puanlık İndirim:

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 2. Fıkrası – 2013/30 – 2016/8 Sayılı Genelgeler
uyarınca;
51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük,
yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanmaktadır. 5 puanlık indirim SPEK üzerinden, ilave 6 puanlık indirim ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

Şartlar:

1- Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı

2- Primler yasal süresi içinde ödenmeli

3- Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun olmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı

4- Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli

5- Kayıt dışı sigortalı çalıştıran işyeri ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunan işyeri olmamalı

4. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Teşvik:

5510 Sayılı Kanunun Ek 2. Maddesi 2011/54 – 2012/30 – 2012/37 sayılı genelgeler
uyarınca; kanun kapsamında koşulların sağlandığı belirlenen illerde, işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

Şartlar:

1- Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı
2- Primler yasal süresi içinde ödenmeli, Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve
bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu olmamalı
3- Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesi alınmış olmalı
4- Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı ve bu borçların
zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli
5- Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç)
6- Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamış olmalı

Bu teşviklerden faydalanırken sizler için uzman kadromuz tarafından kontrolleri yapılan ve tam otomatik sgk teşvik programımızdan da yararlanmak için bize ulaşın.

Pusula Teşvik Hesaplama Programı, SGK sistemi ile entegre çalışır. Teşvik parametrelerini detaylı ve doğru bir şekilde kullanarak, maksimum verimle teşviklerden faydalanırsınız.

Sgk teşvik progamımıza ÜCRETSİZ kayıt olun demo hesabınızı kullanmaya başlayın. Müşteri hizmetlerimizden tam destek alın.

ÜCRETSİZ KAYIT OLUN!

Soru, görüş ve şikayetleriniz için: +90 212 222 0 775